Amb la seva tertúlia la Lourdes Delgado, enginyera i fotògrafa professional, ha ofert una aproximació al tema de la seva tesi doctoral actualment en desenvolupament.

A partir de l’experiència de la justícia nord-americana, en matèria d’identificació criminal, Lourdes Delgado ha començat a qüestionar-se l’eficiència d’aquest sistema que utilitza, sense criteris en comú entre els diferents estats, el retrat fotogràfic. La seva teoria sobre els errors produïts per aquest procediment, és avalada per les denúncies d’institucions del país i pels estudis científics sobre la memorització de trets i la identificació de persones.

2015-07-06 El sesgo del mugshot_03_R Marco (L Delgado)

En la fototertúlia s’han donat, a més de referències sobre casos d’identificació errònia, notícies historiogràfiques sobre l’origen d’aquest sistema, proporcionant diversos exemples, extrets de la premsa nord-americana vuitcentista, sobre la recepció d’aquest nou procediment tant per part de la societat com de les institucions policials. L’enregistrament fotogràfic desembocaria, doncs, en les “ROGUES’ GALLERY”. Aquestes últimes serien, durant un temps, el gran atractiu de moltes ciutats dels Estats Units.

Text: Carmen Perrotta. Fotografies: Ricard Marco