Qui pot associar-se?

 

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

  1.  Cal que les persones físiques tinguin capacitat d’obrar.
  2. Els socis menors d’edat, si n’hi ha, no tenen vot en les assemblees ni poden elegir els membres de la Junta Directiva ni ser elegits com a tals.

Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit amb l’aval de la signatura de dos socis i adjuntar una carta de motivació a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

La quota de soci és de 30,00 euros anuals que es cobren en una sola vegada.

En cas que una sol·licitud de registre sigui rebutjada, s’hauran d’especificar les causes i atorgar al sol·licitant un termini de vint dies per a resoldre, en el seu cas, les mancances de la sol·licitud.Últimes notícies

Informa't de les últimes notícies relacionades amb el funcionament de Fotoconnexió i/o amb l'activitat dels seus socis. Si vols compartir alguna informació amb nosaltres no dubtis en posar-te en contacte.

Assemblea General Ordinaria de Socis de Fotoconnexió. 18/01/16

Assemblea General Ordinaria de Socis de Fotoconnexió celebrada a les Cotxeres de Sants el dilluns 18 de gener de 2016.

Visita exposició “Francesc Casañas i Riera. El retrat d’una ciutat”. 20/02/16

Visita guiada a l’exposició Francesc Casañas i Riera. El retrat d’una ciutat (Sabadell, 1909-1936) a càrrec d’Isabel Pardo i David Gonzàlez tècnics de la...

Visita exposició “Distinció. Un segle de fotografia de moda”. 16/02/16

Visita guiada a l’exposició Distinció. Un segle de fotografia de moda a càrrec de Juan Naranjo, comissari de la mostra.

L’exposició Distinció. Un segle de...